Windows Klavye Kısayolları

0 13

Genel Klavye Kısayolları

 • F1 = Yardımı görüntüle
 • F2 = Seçili dosyayı yeniden adlandır
 • F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar
 • F4 = Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir
 • F5 = Önde çalışan pencereyi yeniler
 • F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar
 • F10 = Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir
 • ALT F4 = Önde çalışan programı kapatır
 • ALT ESC = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır
 • ALT Altı çizili harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.
 • ALT Enter = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir
 • ALT Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.
 • ALT Sol ok tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner
 • ALT Sağ ok tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner
 • ALT Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar
 • ALT Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner
 • ALT TAB = Açık uygulamaları listeler
 • CTRL F4 = Önde çalışan uygulamayı kapatır
 • CTRL = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer
 • CTRL ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar
 • CTRL ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir
 • CTRL = Seçili sayfayı yeniler
 • CTRL ya da Shift Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır
 • CTRL = Seçili öğeyi keser
 • CTRL = Bir işlemi geri alır
 • CTRL = Geri alınan işlemi yeniden yapar
 • CTRL artı işareti (+) ya da CTRL eksi işareti () = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır
 • CTRL Fare kaydırma tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar
 • CTRL Sağ ok tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır
 • CTRL Sol ok tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır
 • CTRL Aşağı ok tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır
 • CTRL Üst ok tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır
 • CTRL ALT TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar
 • CTRL Ok tuşları Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer
 • CTRL Shift Ok tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer
 • CTRL ESC = Başlat ekranını açar
 • CTRL Shift ESC = Görev Yöneticisi’ni açar
 • CTRL Shift = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)
 • Shift F10 = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir
 • Shift Delete = Seçili öğeyi kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu’na yollamaz)

Windows tuşu ile kısayollar:

 • Windows tuşu = Başlat menüsünü açar ya da kapar
 • Windows tuşu F1 = Yardım Alın sayfasına yönlendirir
 • Windows tuşu = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir
 • Windows tuşu = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu = Masaüstünü gösterir ya da gizler
 • Windows tuşu = Dosya Gezgini’ni açar
 • Windows tuşu = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar
 • Windows tuşu = Tüm pencereleri küçültür
 • Windows tuşu = Yansıtma seçeneklerini sıralar
 • Windows tuşu = Çalıştır’ı açar
 • Windows tuşu = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar
 • Windows tuşu = Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar
 • Windows tuşu = Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar
 • Windows tuşu = Kopyalama geçmişini açar
 • Windows tuşu = Kalem’i açar
 • Windows tuşu = Hızlı Bağlantı menüsünü açar
 • Windows tuşu = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir
 • Windows tuşu virgül işareti (,) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir
 • Windows tuşu Pause = Sistem özelliklerini gösterir
 • Windows tuşu CTRL = Bilgisayar Bul’u açar
 • Windows tuşu Shift = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler
 • Windows tuşu Numara tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar
 • Windows tuşu Shift Sayı tuşları =Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar
 • Windows tuşu CTRL Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar
 • Windows tuşu ALT Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar
 • Windows tuşu CTRL Shift Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır
 • Windows tuşu = Son kullanılan uygulamaları listeler
 • Windows tuşu CTRL TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir
 • Windows tuşu Shift TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir
 • Windows tuşu CTRL = Bildirim gönderen uygulamaya geçer
 • Windows tuşu Yukarı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür
 • Windows tuşu Aşağı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür
 • Windows tuşu Sol ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür
 • Windows tuşu Sağ ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür
 • Windows tuşu Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür
 • Windows tuşu Shift Yukarı ok tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır
 • Windows tuşu Shift Aşağı ok tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür
 • Windows tuşu Shift Sol ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır
 • Windows tuşu Shift Sağ ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır
 • Windows tuşu Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)
 • Windows tuşu CTRL Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer
 • Windows tuşu Enter = Ekran Okuyucusu’nu açar
 • Windows tuşu bölme işareti (/) = IME yeniden dönüşümünü başlatır
 • Windows tuşu CTRL = Omuza dokunmaları açar
 • Windows tuşu CTRL Shift = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır
 • Windows tuşu artı işareti (+) = Büyüteç’i açar
 • Windows tuşu artı işareti (+) ya da Windows tuşu eksi işareti () = Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar
 • Windows tuşu ESC = Büyüteç’i kapatır

İletişim kutusu için kısayollar:

 • F1 = Yardım’ı açar
 • F4 = Aktif listedeki öğeleri gösterir
 • CTRL TAB = Sekmeler arasında ileri gider
 • CTRL Shift TAB = Sekmeler arasında geri gider
 • CTRL Numara tuşları = Basılan numaralı sekmeye gider
 • TAB = Seçenekler arasında ileri gider
 • Shift TAB = Seçenekler arasında geri gider
 • ALT Altı çizili tuş = Önde çalışan iletişim kutusunda harf kısayollarını gösterir
 • Space = Aktif olan kutucuğu seçer ya da seçimini kaldırır
 • Backspace = “Farklı Kaydet” veya “Aç” iletişim kutusunda seçili olan klasörü bir üst düzeyde açar
 • Ok tuşları = Etkin seçenek bir seçenek grubuysa düğmeleri seçer

Dosya Gezgini kısayolları:

 • ALT = Adres çubuğunu seçer
 • CTRL = Arama kutusunu seçer
 • CTRL = Arama kutusunu seçer
 • CTRL = Yeni bir pencere açar
 • CTRL = Etkin pencereyi kapatır
 • CTRL Fare kaydırma tuşu = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir
 • CTRL Shift = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler
 • CTRL Shift = Yeni klasör oluşturur
 • Num Lock yıldız işareti (*) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler
 • Num Lock artı işareti (+) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler
 • Num Lock eksi işareti () = Seçili klasörü daraltır
 • ALT = Önizleme panelini görüntüler
 • ALT Enter = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar
 • ALT Sağ ok = Sonraki klasörü görüntüler
 • ALTYukarı ok = Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler
 • ALT Sol ok = Önceki klasörü görüntüler
 • Backspace = Önceki klasörü görüntüler
 • Sağ ok = Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer
 • Sol ok = Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir
 • End = Etkin pencerenin en altını görüntüler
 • Home = Etkin pencerenin en üstünü görüntüler
 • F11 = Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlar ya da etkin pencereyi simge durumuna küçültür
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.