Fatih Sultan Mehmet Kimdir ?

0 10

29 Mart 1432’de Edirne‘de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun’dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi ve yedi yabancı dil bilirdi.

 

Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi. Hocalığını da yapmış olan Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed’in en çok değer verdiği alimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmed, gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi. Fatih Sultan Mehmed okumayı çok severdi. Farsça ve Arapça’ya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu.

 

Fatih Sultan Mehmed, 21 yaşında İstanbul’u fethederek 1480 yıllık Roma İmparatorluğu’na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ‘ın sonu Yeni Çağ‘ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih’ten sonra Fethin Babası anlamına gelen “Ebû’l-Feth” Osmanlı Türkçesi ile ابو الفتح, daha sonraki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rûm” (Roma İmparatoru, Osmanlı Türkçesiقیصر روم) ünvanları ile anıldı.

Fatih, İslam peygamberi Muhammed‘in “Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde “Kahraman” olarak kabul edilmektedir.

 

“Fatih’in İstanbul’a girişi. Fausto Zonaro’nun eseri”

Eğitim Hayatı

Fatih Sultan Mehmet çocukluğundan itibaren yoğun bir İslami ve ilmi eğitim aldı. Kendisinden önceki 6 padişah gibi o da askeri hususlarda bilgi ve tekniğe sahipti. Fatih Sultan Mehmet, birçok tarihçi tarafından bir Rönesans hükümdarı olarak tanımlanmaktadır. Fatih, İtalya ve İtalyan kültürünü tanıyan nadir bir doğu hükümdarıydı. Sultan Mehmed’in yanında bulundurduğu Rum tarihçi Kritvulos, onun kendi anadili olan Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini ifade etmektedir. Fatih’in özellikle İstanbul’un fethinden sonra zengin bir kütüphanesi vardı ve binlerce ciltlik kitaba sahipti. Antik tarihe meraklı olan padişah, Pulutarque’nin Geographia isimli eserini Yunanca’dan Türkçeye çevirerek coğrafi bilimlere olan ilgisini göstermiştir. Fatih’in sarayında Yunanca ve İtalyanca bilen iki katip bulunuyor ve padişaha eskiçağ tarihiyle ilgili bilgiler veriyordu. Mitolojiyle ilgilenen Fatih, Homeros‘un meşhur İlyada Destanı‘nın kopyasını hazırlatmıştı. Fatih’in yanında bulunan İtalyan nedimesi ona Antik Yunanistan’daki düşünürlerin ve Romalı tarihçilerin eserlerini okutmuştu. Fatih papaların, imparatorların, Fransa krallarının, Büyük İskender’in Lombardların vekayinamelerini okumuştu. Bizanslı tarihçi Georgios Frantzis, Fatih’in Büyük İskender, Roma imparatoru Augustus, Bizans imparatoru Büyük Konstantin ve Theodosius gibi şahsiyetlere karşı hayranlık beslediğini söyler Ayrıca Fatih ateşli silahlara karşı yoğun ilgi göstermiş, tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen şahinin çizimlerini bizzat kendisi yapmıştır.

 

Eşleri

 1. Emine Gül-Bahar Hatun – Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Hatun ile II. Bayezid’ın annesidir.
 2. Helena Hatun – Mora Despotu olan Dimitrios‘un kızıdır.
 3. Alexias Hatun – Bizans prenseslerindendir.
 4. Gülşah Hatun – Karamanoğulları Beyliği’nden İbrahim Bey’in kızı, Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa‘ nın annesidir.
 5. Sitti Mükrime Hatun – Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı.
 6. Çiçek Hatun – Türkmen Beyi kızı veya cariye, Cem Sultan’ın annesidir.
 7. Anna Hatun – Trabzon İmparatoru’nun kızıdır. Evlilikleri kısa sürmüştür.
 8. Hatice Hatun – Zağanos Paşa’nın kızıdır. Fatih boşamıştır.

Erkek çocukları

 1. II. Bayezid
 2. Mustafa
 3. Cem Sultan

Kız çocukları

 1. Gevherhan Hatun, Akkoyunlu Uzun Hasan’ın oğlu Uğurlu Mehmed Bey ile evlendi.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.