Altın Kesişim ve Ölüm Kesişimi Nedir?

0 54

Altın kesişim nedir?

Altın kesişim (ya da altın kesişme), bir kısa vadeli hareketli ortalama ve bir de uzun vadeli hareketli ortalama içeren grafik formasyonudur. Genellikle, kısa vadeli ortalama için 50 günlük MA ve uzun vadeli ortalama için de 200 günlük MA kullanılır. Fakat, altın kesişimi belirlemenin tek yolu bu değildir. Bu kesişim, herhangi bir zaman aralığında ortaya çıkabilir ve ana fikir kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru kesmesidir.

Altın kesişim tipik olarak üç aşamada ortaya çıkar:

  1. Bir düşüş trendi sırasında kısa vadeli MA, uzun vadeli MA’nın altındadır.
  2. Trend değişir ve kısa vadeli MA, uzun vadeli MA’nın üzerine çıkar.
  3. Kısa vadeli MA, uzun vadeli MA’nın üzerinde kalmayı sürdürürse bir yükseliş trendi başlar.

Altın kesişim, Bitcoin‘de yeni bir yükseliş trendinin başladığını gösteriyor.

 

Ölüm kesişimi nedir?

Ölüm kesişimi en temelde altın kesişimin tersidir. Ölüm kesişimi, kısa vadeli MA’nın uzun vadeli MA’nın altına indiği bir grafik formasyonudur. Örneğin, 50 günlük MA 200 günlük MA’yı yukarıdan aşağıya doğru keser. Dolayısıyla, ölüm kesişimi genellikle bir ayı sinyali olarak kabul edilir.

Ölüm kesişimi tipik olarak üç aşamada ortaya çıkar:

  1. Bir yükseliş trendi sırasında kısa vadeli MA, uzun vadeli MA’nın üzerindedir.
  2. Trend değişir ve kısa vadeli MA uzun vadeli MA’nın altına iner.
  3. Kısa vadeli MA, uzun vadeli MA’nın altında kalmayı sürdürürse bir düşüş trendi başlar.

Ölüm kesişimi Bitcoin‘deki bir düşüş trendini doğruluyor.

 

Altın kesişim ve ölüm kesişiminin farkı nedir?

Bu iki kesişim sinyalinden de bahsettiğimize göre ikisinin arasındaki farklı anlamak zor olmayacaktır. Bu ikisi temelde birbirinin tam zıttıdır. Altın kesişim bir boğa sinyali olarak kabul edilirken, ölüm kesişimi ayı sinyali olarak görülür.

Her ikisi de yüksek işlem hacmiyle doğrulanabilir. Bazı teknik analistler, kesişimlerin bağlamını incelerken diğer teknik göstergelerden de faydalanabilir. Yaygın kullanılan teknik göstergelerin arasında Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) sayılabilir.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise hareketli ortalamaların artçı göstergeler olduğu ve tahmine yönelik güçlerinin olmadığıdır. Bu da, her iki kesişimin de halihazırda gerçekleşmiş bir trend değişimini güçlü bir şekilde doğrulayabileceği fakat bu doğrulamayı devam etmekte olan trend değişimleri için yapamayacağı anlamına gelir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.